Ledamoter

Theodor Sixten Erlandsson


f. 1.2.1869   d. 17.6.1953

Folkskollärare, museiman (Bunge, Gotl. län), fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 27.8.1940 (nr 152)


Bibliografiska uppgifter

T. Gislestam, Th. Erlandsson – Gotlands Hazelius (Från Gutabygd 1996, s. 9–25).

Porträttmatr. 1, s. 132.