Ledamoter

Axel Erik Waller


f. 29.11.1875   d. 28.1.1955

Överläkare, sammanbragte en stor samling främst medicin- och vetenskapshistoriska böcker och handskrifter, donator, med. och fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1940 (nr 151)


Bibliografiska uppgifter

Om Waller-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek, se: H. Sallander, Bibliotheca Walleriana: a catalogue of the E. W. collection (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, 1955);
—, The Bibliotheca Walleriana in the Uppsala University Library (NTBB 38 (1951, s. 49–74);
M. Beretta, A history of non-printed science: a select catalogue of the Waller Collection (Uppsala studies in history of science 14;
Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 31;
Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger 32;
1993).
L. G. Benktson, ’Spanskt i Waller’: inkunabler och 1900-tal i Bibliotheca Walleriana (Nordisk medicinhistorisk årsbok 1993, s. 141–151);
T. Hierton, Medicinhistoriska glimtar från gryningstid för kirurgi och rehabilitering (Vestrogothica, 1994, s. 37–45).
Katalog över handskriftsamlingen är under arbete och delvis tillgänglig på UUB:s webbplats.
Se även L. Österlund, Linné som TIFF – en autografsamling i digitaliserad form (Från handskrift till XML: informationshantering och kulturarv: humanistdagarna vid Uppsala universitet 2002/2003, s. 217–226).

SMoK.

T. Kleberg, [nekr.] i NTBB 41 (1955);
B. Källgård, E. W.: Skarastudent, Lidköpingskirurg och boksamlare (Lidköpingsbygden 1999, s. 59–62);
S. Lindroth, [nekr.] i Bulletin of the History of Medicine 30 (1956);
G. Pallin, [nekr.] i Svenska läkartidningen 1955;
H. Sallander, En västgötsk läkares bibliotek: till minnet av E. W. (Vestrogothica 11, 1955, s. 12–21).

Nekr. av B. Strandell i SvD 30/1 1955.

Porträttmatr. 1, s. 132.