Ledamoter

Olof Torgny Hult


f. 2.12.1868   d. 22.5.1958

Tit. professor, livmedikus, medicinhistorisk författare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1940 (nr 150)


Bibliografiska uppgifter

SBL.

Porträttmatr. 1, s. 132.