Ledamoter

Valentin Gunnar Johannes Håkansson


f. 14.2.1886   d. 12.12.1944

Direktör, Sandared; personhistoriker och hembygdsforskare rörande Kalmar, Öland och Borås.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.9.1939 (nr 149)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.


Porträttmatr. 1, s. 132.