Ledamoter

August Gustav Eisen

(i USA Gustavus Eisen)


f. 2.8.1847   d. 29.10.1940

Fil. dr, zoolog och botaniker, författare i arkeologiska och konsthistoriska ämnen; donator, verksam i Kalifornien och senare New York.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.10.1938 (nr 148)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

Porträttmatr. 1, s. 132.