Ledamoter

Birger Steckzén


f. 10.10.1892   d. 13.12.1966

Krigsarkivarie.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 13.6.1938 (nr 146)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Krigsarkivet.
B. S., Mitt barndomshem i Piteå (Norrbotten, 1935);
—, Personliga minnen från det svenska arkivväsendet, red. B. Berg & U. Söderberg (2005).

SBL, SMoK.

Björn Collinder, B. S. och de lapska ortnamnen (Namn och bygd 1968, 55, s. 85–90, forts. på replikskifte påbörjat före S:s död);
Krigsarkivet 200 år: Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2005 (2005).

Porträttmatr. 1, s. 131.