Ledamoter

Daniel Hugo Theodor Jungner


f. 11.12.1881   d. 29.2.1940

Lektor i Stockholm, rektor i Umeå; runolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 13.6.1938 (nr 145)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

SBL, SMoK.

A. Nordén, H. J. (Fornvännen 1940, s. 286 f.);
G. A. Brandt, H. J. (Religion och kultur 11, 1940).

Porträttmatr. 1, s. 131.