Ledamoter

Olof Vilhelm Arrhenius


f. 2.11.1895   d. 8.5.1977

Fil. dr, markforskare och växtfysiolog, godsägare (Kagghamra).


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.3.1937 (nr 144)


Bibliografiska uppgifter

D. Norberg, [nekr.] i KVHAAÅ 1978, s. 29.

Porträttmatr. 1, s. 131.