Ledamoter

Johan Albert Nordberg


f. 20.12.1871   d. 10.9.1954

Teol. hedersdr, kyrkoherde i Nederluleå, kontraktsprost, lokalhistorisk författare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.3.1937 (nr 143)


Bibliografiska uppgifter

Samlingar i Landsarkivet i Härnösand.

SBL (i släktart.).

A. Nordberg, Prosten – hans tid och hans socken: A. N. 1871–1954: biografiska anteckningar (1981).

Porträttmatr. 1, s. 131.