Ledamoter

Arvid Viktor Zetterling


f. 29.5.1865   d. 18.1.1939

Major, brandchef i Visby; fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 27.10.1936 (nr 142)


Bibliografiska uppgifter

B. Nerman, Den gotländska fornforskningens historia (KVHAA Handlingar 59:2, 1945, s. 18).

Porträttmatr. 1, s. 131.