Ledamoter

Karl Gustaf Cedergren


f. 21.8.1867   d. 4.11.1941

F.d. fältläkare, föreståndare för Vänersborgs museum.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.5.1936 (nr 141)


Bibliografiska uppgifter

En del samlingar i Nordiska museet.

G. Berg, [nekr.] i Sv. museer, 1941, s. 64.

Porträttmatr. 1, s. 131.