Ledamoter

Hanna Rydh


f. 12.2.1891   d. 29.6.1974

Fil. dr, arkeolog, populärvetenskaplig författare, ordförande i Fredrika Bremerförbundet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.10.1933 (nr 139)


Bibliografiska uppgifter

Papper i GUB och ATA.

SBL, SMoK.

Porträttmatr. 1, s. 130.