Ledamoter

Gerda Axelina Johanna Boëthius


f. 10.8.1890   d. 19.8.1961

Docent i konsthistoria med konstteori vid Stockholms högskola, intendent för Zornsamlingarna i Mora, tit. professor.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.10.1933 (nr 138)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi, se Tuneld nedan.
Arkiv i RA.

I. Bergman, Textilier i rörelse: om Märta Måås-Fjetterström, G. B. och Agnes Geijer (Den feminina textilen: Makt och mönster, 2005);
—, G. B., konsthistoriker – kulturvårdare – hemslöjdsideolog (Dalarna 2008);
E. Forssman, G. B. född 10.8.1890, död 19.8.1961 (Dalarnas hembygdsbok, 1962);
E. Forssman, D. Strömbäck & A. Diös, Kring G. B. och hennes minnesfond (Saga och sed, 1963);
M. Järnfeldt-Carlsson, G. B., konsthistoriker (Att skriva om konsthistoriker och konsthistorieskrivning, 1997);
E. Stawenov-Hidemark, ”Kejsarinnan av Mora”, hemslöjdens skapare (Hemslöjden 2008:5);
J. Tuneld i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Minnesbok 1957–1972 nr. 1 (1978, s. 208–257).

Porträttmatr. 1, s. 130.