Ledamoter

Alvar Silow


f. 31.7.1885   d. 24.10.1963

Bibliotekarie hos Stora Kopparbergs bergslags a.-b. i Falun, fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.6.1932 (nr 137)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SMoK.

S. Rydberg, A. S. f. 31/7 1885, d. 24/10 1963 (Dalarnas hembygdsbok 1964).

Porträttmatr. 1, s. 130.