Ledamoter

Oskar Leonard Nilsson

(Leon)


f. 3.4.1887   d. 8.12.1976

Arkitekt, verkst. direktör i a.-b. Ignaberga kalksten.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 14.4.1931 (nr 136)


Bibliografiska uppgifter

K. Ericson, Borrestad, Skånes yngsta slott och dess arkitekt L. N. (1987).


Porträttmatr. 1, s. 130.