Ledamoter

Pehr Johnsson


f. 15.4.1873   d. 20.5.1963

Folklivsforskare och kulturhistorisk författare, föreståndare för (och grundare av) Broby hembygdsmuseum, RAÄ:s ombud.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 14.4.1931 (nr 135)


Bibliografiska uppgifter

SBL.

Porträttmatr. 1, s. 130.