Ledamoter

Erik Linus Vennberg


f. 26.11.1886   d. 3.2.1937

Fil. lic., förste aktuarie i Kommerskollegium; historiker och konsthistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.3.1931 (nr 134)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

Porträttmatr. 1, s. 129.