Ledamoter

Carl Sigurd Dahlbäck


f. 23.6.1866   d. 27.8.1932

Advokat i Sundsvall och Stockholm; etnografisk och skönlitterär författare, riksantikvariens ombud i Norrbottens län.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.3.1931 (nr 133)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Nordiska museet och ATA.

SBL, SMoK.

A. Holmström, S. D.: arbetarrörelsens första advokat (Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap [1936:6], även i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Årsbok 1996, s. 104–108);
M. Rehnberg, S. D. liv och gärning (inledn. till D:s Gångstigslandet: nordskandinaviska studier 1914, 1916–1932, 1958).

Porträttmatr. 1, s. 129.