Ledamoter

Johan Axel Ludvig Quist


f. 8.9.1862   d. 30.8.1938

Kyrkoherde i Ösmo (Södermanlands län); kontraktsprost, hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.3.1931 (nr 132)


Bibliografiska uppgifter

[Nekr.] i Till hembygden, 38, 1939, s. 32–38.

Porträttmatr. 1, s. 129.