Ledamoter

Nils Johan Söderberg


f. 5.9.1851   d. 9.2.1941

Domkyrkosyssloman i Uppsala.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.6.1929 (nr 131)


Bibliografiska uppgifter

N. S[undquist], N. J. S. (Uppland 1941, s. 116 ff.).

Porträttmatr. 1, s. 129.