Ledamoter

Karl Esaias Sahlström


f. 6.7.1884   d. 14.4.1964

Fil. dr, sekreterare vid Sveriges geologiska undersökning, arkeolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.6.1929 (nr 130)


Bibliografiska uppgifter

T. Axelsson, Västgötaforskaren K. E. S. (Fynd 2000:1/2, s. 42–46).

Porträttmatr. 1, s. 129.