Ledamoter

Gunnar August Hallström


f. 2.5.1875   d. 6.10.1943

Konstnär, fornvårdare, föreståndare för Valands målarskola i Göteborg.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.6.1929 (nr 129)


Bibliografiska uppgifter

SBL (i släktart.), SMoK.

E. Hultmark, C. Hultmark & C. D. Moselius, Svenska kopparstickare och etsare 1500–1944 (1944, s. 135).

Porträttmatr. 1, s. 129.