Ledamoter

Johan Alfred Alin


f. 1.3.1879   d. 28.9.1944

Fil. hedersdr, överlärare i Göteborg, sedan folkskoleinspektör; fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.6.1929 (nr 128)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Göteborgs museum.

SMoK.

A. Bagge, In memoriam J. A. (Fornvännen 1945, s. 50 ff.);
J. V. Johansson, Minnestal i Göteborgs KVVS 1943–1947 (1948, s. 64– 67);
H. Larsen, [nekr.] i Vikarvet 1945, s. 39;
N. Niklasson, J. A. 1879–1944 (Göteborgs och Bohusläns fornminnesfören:s tidskrift 1944, s. 1–7).

Porträttmatr. 1, s. 128.