Ledamoter

Eric Emanuel Festin


f. 12.10.1878   d. 4.3.1945

Länsantikvarie i Östersund, senare fil. hedersdr.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.6.1929 (nr 127)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

L. Björkquist, E. F. in memoriam (Jämten 1945, s. 3–6);
O. Hemmendorff, E. F.: visionär inom naturskydd och byggnadsvård (Jämten 2000, 93, s. 77–81);
C. Taflin, Mina år med E. F. (Jämten 1986, 79, s. 92–102).

Porträttmatr. 1, s. 128.