Ledamoter

Ludvig Immanuel Nobel


f. 17.2.1868   d. 24.4.1946

Civilingenjör, verkst. direktör i AB Båstads villaområde m. fl. fastighets- och hotellbolag i Båstad; donator, fornvårdare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.4.1928 (nr 126)


Bibliografiska uppgifter

SBL (i släktart.), SMoK.

G. Indebetou & E. Hylander, Svenska teknologföreningen 1861–1936, 1 (1937, s. 338);
P. Nobel, ’Båstadskungen’ – skönhetsälskaren (Min far, ny saml., 1949, s. 199–207).

Porträttmatr. 1, s. 128.