Ledamoter

Frans Johan August Rodenstam


f. 24.3.1847   d. 26.8.1931

Fil. lic., läroverksadjunkt i Hudiksvall, föreståndare för museet där.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 18.1.1927 (nr 125)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Hälsinglands museum, Hudiksvall, och i SOFI, Uppsala.
F. R., Skolminnen från 1860-talets Uppsala, utg. G. Rodenstam (1953).

T. J. Arne, [nekr.] i Fornvännen 1932, s. 114;
E. Kölgren, Läroverksmatrikel 1908–1909 (1909, s. 553);
G. Rodenstam, F. R. och hans hustru Stina (1952);
M. Stenberger, [nekr.] i Sv. museer, 1932, s. 32;
A. Vestlund, F. R. En minnesruna (Gammal hälsingekultur, 1931).

Porträttmatr. 1, s. 128.