Ledamoter

Victor Ewald


f. 25.1.1869   d. 23.9.1930

Kyrkoherde i Östra Karup (Hallands län); arkeolog, hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.2.1926 (nr 123)


Bibliografiska uppgifter

T. J. Arne, [nekr.] i Fornvännen 1930, s. 362 f.

Festskrift:
Tillägnades på 60-årsdagen Kulturhistoriska studier och uppteckningar, red. E. Salvén & A. Anderson Sandklef (1929).

Porträttmatr. 1, s. 128.