Ledamoter

Svante Edwin L:son Berger


f. 13.5.1871   d. 2.2.1962

Verkst. direktör för a.-b. Malcus Holmquist och för Nissaströms bruks o. kraft a.-b.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.2.1926 (nr 122)


Bibliografiska uppgifter

K. G. Ljunggren, E. B. (VSLÅ 1963).

Festskrift:
Tillägnades på 65-årsdagen Sed och sägen: festskrift till Edwin Berger den 13/5 1956, utg. Kungl. Gustav Adolfs akademien (1956).

Porträttmatr. 1, s. 127.