Ledamoter

Axel Johan Gabriel Wahlstedt


f. 11.1.1867   d. 15.12.1943

Fältläkare, numismatiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.5.1923 (nr 121)


Bibliografiska uppgifter

Om hans samling se Förteckning å svenska personmedaljer ur fältläkare A. W:s samling, vilka försäljes å auktion … ([Stockholm] [1942]).

SMoK.

SLH, fjärde följden, red. A. Widstrand, 5 (1935, s. 26–29);
B. Thordeman, [nekr.] i NNUM 1944, s. 129 ff.

Porträttmatr. 1, s. 127.