Ledamoter

Erik Modin


f. 16.8.1862   d. 9.2.1953

Fil. hedersdr, komminister i Multrå, regementspastor, etnolog, hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 10.4.1923 (nr 120)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi över M:s tr. skrifter i Festskrift till E. M., Fornvårdaren, 6, 1937–38, s. 227–234.

SBL, SMoK.

L. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, 3 (1925, s. 381 f.);
D. Strömbäck, En stor norrländsk ’hävdasökare’ (SvD 15/8 1952).

Porträttmatr. 1, s. 127.