Ledamoter

Axel Johan Hallin


f. 24.6.1877   d. 18.2.1948

Bankdirektör, senare kammarherre; donator.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.4.1921 (nr 119)


Bibliografiska uppgifter

SBL (i släktart).

Porträttmatr. 1, s. 127.