Ledamoter

John Vilhelm Hamner


f. 15.9.1870   d. 29.10.1950

Apotekare, fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.2.1921 (nr 118)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

SMoK.

KVHAAÅ 1951, s. 87 f.;
Sveriges apotekarhistoria, utg. av A. Levertin, C. F. V. Schimmelpfennig & K. A. Ahlberg, 4 (1922–27, s. 2035 ff.), och 5 (1936, s. 38 f.).

Porträttmatr. 1, s. 127.