Ledamoter

Karl-August Wallroth


f. 20.9.1860   d. 2.1.1936

Myntdirektör, numismatiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 8.6.1920 (nr 117)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

G. Indebetou, Bergshögskolans elever under dess första 100-årsperiod (1919, s. 247).

Porträttmatr. 1, s. 127.