Ledamoter

Karl Sanfrid Viktor Welin


f. 11.12.1855   d. 13.1.1954

Fil. hedersdr, rektor vid Älvsborgs läns folkhögskola och lantmannaskola i Skara, museiintendent.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.4.1920 (nr 116)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

H. Welin, S. W,: en levnadsteckning, 2. uppl. (1991).

Porträttmatr. 1, s. 126.