Ledamoter

Carl Vilhelm Bromander


f. 9.2.1865   d. 16.2.1963

Kyrkoherde i Fryksände (Värml. l.), slutl. domprost i Karlstad, kulturhistoriker; genealogisk och personhistorisk författare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 10.2.1920 (nr 115)


Bibliografiska uppgifter

Samlingar: Katalog över Bromanderska samlingen, [utg.] Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad, 1969.

Porträttmatr. 1, s. 126.