Ledamoter

Agnes Margareta Matilda Branting


f. 27.2.1862   d. 13.4.1930

Textilkonstnärinna, f.d. direktris vid Handarbetets vänner, föreståndarinna för Pietas; textilforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.10.1919 (nr 114)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

S. Curman, [nekr.] i Fornvännen 1930, s. 360 ff.;
M-L. Franzén, A. B. och textilateljén Licium: en presentation av ett pionjärarbete (C-uppsats, Stockholms universitet, Konstvetenskapliga inst., 1987);
A. Lindblom, De gyllene åren (1952, s. 102–106);
M. Ridderstedt, A. B. – pionjär inom svensk textilkonst – formgivning, forskning och konservering (Textilskatter i svenska museer, [red. Irma Wallenborg] 2000, s. 24–31);
B. Thordeman, A.B. (Ord och Bild 1930).

Porträttmatr. 1, s. 126.