Ledamoter

Henric Johan Ludvig Westman


f. 17.12.1853   d. 16.4.1937

Kapten vid Första livgrenadjärreg:tet, godsägare; donator till Linköpings museum.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.6.1919 (nr 112)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Linköpings stifts- och landsbibliotek.

B. Cnattingius, H. W. på Valla (Skriftserie utgiven av Föreningen Gamla Linköping, 9, 1967);
S. Hammenbeck, H. W.: mannen som trodde på konstens förädlande inflytande (Östergötland 1987, s. 128–133);
A. Ranius, H. W. och Karl Gustaf Westman (dens., Nya strövtåg i Linköpings stiftsbibliotek (1997, s. 130–138);
K. G. Westman, H. W. 17/12 1853–16/4 1937.

Till hågkomst (1938, även i Meddel. fr. Östergötlands fornminnes- och museiförening 1937–1938. Referat i PHT, 39, 1938, s. 200 f.).

Porträttmatr. 1, s. 126.