Ledamoter

Ludvig Edvard Hedell


f. 2.10.1844   d. 19.1.1923

Osteolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.5.1918 (nr 110)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

SMoK.

S. Colliander, Min bekantskap med L. H., vetenskapsmannen och enslingen (Hågkomster och livsintryck, 7, 1926, s. 102–110).

Porträttmatr. 1, s. 126.