Ledamoter

Ernst Gustaf Hellgren


f. 30.7.1860   d. 4.12.1920

Överstelöjtnant i armén (Gotlands artillerikår), intendent för Gotlands fornsal.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.5.1918 (nr 109)


Bibliografiska uppgifter

Samlingar i Krigsarkivet.

SBL.

Porträttmatr. 1, s. 125.