Ledamoter

Carl Johan Fredrik Ljunggren


f. 4.11.1858   d. 27.1.1927

Dansk vicekonsul i Kristianstad, affärsman, riksdagsman, museiman.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.10.1916 (nr 108)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

Porträttmatr. 1, s. 125.