Ledamoter

Sven Magnus Lampa


f. 29.8.1870   d. 19.12.1950

Docent i svensk folklivsforskning vid Uppsala universitet, dialekt- och ortnamnsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.3.1913 (nr 107)


Bibliografiska uppgifter

Samlingar i Dialekt- och folkminnesarkivet (SOFI), Uppsala.

SBL.

KVHAAÅ 1951, s. 87.

Porträttmatr. 1, s. 125.