Ledamoter

Hans Niklas Teodor Hansson


f. 17.9.1859   d. 14.3.1918

Folkhögskoleföreståndare, Gamleby, arkeolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.1.1911 (nr 106)


Bibliografiska uppgifter

B. Nerman, Den gotländska fornforskningens historia (KVHAA Handlingar 59:2, 1945, bl. a. s. 12–16).

Porträttmatr. 1, s. 125.