Ledamoter

Oscar Ferdinand Trapp


f. 5.7.1847   d. 30.8.1916

Affärsman och portugisisk vice konsul i Helsingborg, politiker, donator, fornvårdare; grundare av dåv. Helsingborgs museum.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.10.1910 (nr 105)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

T. Eriksson, Terasstrapporna, O. T. och Helsingborgs förskönande (Kring Kärnan 1998, 27, s. 43–57);
K. Gustavsson, Gisela Trapp: glimtar ur en konsulinnas Liv (Kring Kärnan 1997, 26, s. 43–63).

Minnesskrift:
Tillägnades en minnesskrift: Kulturhistoriska Helsingborgsstudier till minne av O. T., utg. av Helsingborgs museum genom T. Mårtensson (1918).

Porträttmatr. 1, s. 125.