Ledamoter

Gunnar Evald Blomgren


f. 22.8.1866   d. 22.10.1939

Tandläkare, museiföreståndare i Borås.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.4.1910 (nr 104)


Bibliografiska uppgifter

Sveriges tandläkarekår 1932 (1932, s. 43).

A. Sandklef, [nekr.] i Sv. museer 1939, s. 87 f.

Porträttmatr. 1, s. 125.