Ledamoter

Fredrik Ferdinand Reventlow

(Fritz)


f. 5.7.1850   d. 6.1.1910

Greve, fornsakssamlare; Lund.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.12.1909 (nr 103)


Bibliografiska uppgifter

KVHAA Månadsblad 1885, s. 82–83.

Porträttmatr. 1, s. 124.