Ledamoter

Carl Emil Lauritz Baltzer


f. 16.3.1845   d. 31.1.1917

Teckningslärare, Göteborg, tecknare, skriftställare, fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.5.1909 (nr 102)


Bibliografiska uppgifter

Svenskt konstnärslexikon.

Porträttmatr. 1, s. 124.