Ledamoter

Peter Olsson


f. 11.12.1838   d. 12.1.1923

Lektor i Östersund, arkeolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 12.1.1909 (nr 101)


Bibliografiska uppgifter

E. Festin, (Två kulturella märkesman ur tiden (Fornvårdaren, 1, 1923–26, s. 5, 7 ff.).

Porträttmatr. 1, s. 124.