Ledamoter

Adolf Wilhelm Kjellström


f. 3.10.1834   d. 13.4.1932

F.d. lektor i byggnadskonst vid Tekniska elementarskolan i Örebro, arkitekt, byggnadsrestauratör.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 12.1.1909 (nr 100)


Bibliografiska uppgifter

G. Indebetou & E. Hylander, Svenska teknologföreningen 1861–1936, 1 (1937, s. 26 f.).

Porträttmatr. 1, s. 124.