Ledamoter

Jonas Fridolf Ödberg


f. 14.2.1845   d. 20.4.1916

Lektor i Skara; historiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.10.1908 (nr 99)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.
Bibliogr. över Ö:s skrifter i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, 3, h. 9–10 (1918, s. 12–15).

SMoK.

H. B[ruli]n, [nekr.] i HT, 36, 1916, s. 131;
L. A. Cederbom & C. O. Friberg, Skara stifts herdaminne 1850–1930, 1 (1928, s. 68 ff.);
Västergötlands fornminnesfören:s tidskrift 3, h. 9–10 (1918, s. 6–11 [nekr.]).

Porträttmatr. 1, s. 124.