Ledamoter

Johan Nordlander


f. 25.12.1853   d. 4.12.1934

Läroverksadjunkt vid Södermalms högre allmänna läroverk i Stockholm; kulturhistoriker, dialektforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 12.5.1908 (nr 98)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ATA och Landsarkivet i Härnösand.

SBL, SMoK.

[W.] C[arl]g[re]n, [nekr.] i HT, 54, 1934, s. 369 f.

Porträttmatr. 1, s. 124.